آموزشگاه كامپيوتر افق روشن، با داشتن مجوز از سازمان فني و حرفه‌اي و بهره‌گيري از كادر مجرب مربيان با سابقه در امر تدريس، دوره‌هاي آموزشي عمومي و تخصصي كامپيوتر را برگزار مي‌كند.
آموزشگاه افق روشن با بهره‌مندي از امكانات مجهز، محيط مناسبي جهت فراگيري آموزش‌هاي كامپيوتر براي كارآموزان فراهم آورده است.
كارآموزان پس از پايان هر دوره، در صورت تمايل جهت شركت در آزمون و دريافت گواهينامه، به سازمان فني و حرفه‌اي معرفي شده و گواهينامه رسمي دريافت مي‌دارند.
فهرست دوره‌هاي آموزشي:
 
 
رديف نام رشته نام دوره كد استاندارد ساعت شهريه
تومان
نظري عملي جمع
1 فناوري اطلاعات رايانه‌كار ICDLدرجه 1 4/1/15/42-2 23 75 98 150000
2   رايانه كار ICDLدرجه 2 4/2/15/42-3 14 18 32 65000
3   كاربر رايانه 3/0/1/23/42-3 83 217 300 300000
4   كاربر نرم افزار اداري 4/1/24/42-3 57.5 173 230 240000
5   برنامه نويسي V.BASIC 3/1/80/84-0 48 84 132 300000
6   رايانه كار نرم افزار POWERPOINT 3/1/34/61-1 6 10 16 35000
7   كارور FLASH MX 75/2513 12 46 58 100000
8   كارور FREE HAND 73/2513 25 47 72 135000
9   كارور ACCESS 85/2513 45 87 132 125000
10   كارور AUTOCAD 76/2513 40 88 128 170000
11   كارور EXCEL 88/2513 25 32 57 100000
12   كارور PHOTO SHOP 71/2513 21 61 82 140000
13   طراح گرافيك رايانه اي 72/2513 25 55 80 200000
14   برنامه‌نويسي VISUAL FOXPRO 78/2513 40 110 150 190000
15   برنامه نويسي DELPHI 77/2513 40 100 140 220000
16   برنامه‌نويسي PASCAL 3/1/83/84-0 40 80 120 135000
17   برنامه‌نويسي VB.NET 49/3512 33 67 100 250000
18   برنامه‌نويسي VB.NET 50/3512 33 67 100 260000
19   برنامه‌نويسي FOXPROدرجه 2 2/2/85/84-0 20 28 48 70000
20   برنامه‌نويسي HTMLبراي صفحات WEB 3/1/75/84-1 60 110 170 300000
21   تعميركار عمومي رايانه شخصي 40/3512 30 70 100 150000
32   تعميركار عمومي رايانه شخصي 2/1/91/52-8 156 224 480 550000
33   رايانه كار M.S OUTLOOK 2/1/13/42-3 6 7 13 30000
34   رايانه كار TCP/IP 2/1/14/42-3 8 16 24 50000
35   طراح مقدماتي صفحات WEB 70/2513 29 61 90 240000
36   كارور 3DMAX 6/1/50/62-1 75 155 230 450000
37   كارور PREMIER 4/1/44/61-1 16 32 48 100000
38   كارور عمومي رايانه شخصي 5/1/24/42-3 30 50 80 110000
39   مدير شبكه NETWARE- NOVELL 2/1/11/42-3 20 40 60 120000
40   مونتاژ كار و ارتقا كامپيوترهاي شخصي 3/1/92/53-8 24 56 80 155000
41   رايانه كار SPSSدرجه 1 2/1/86/19-2 8 16 24 50000
43   رايانه كار SPSSدرجه 2 2/2/86/19-2 8 16 24 50000
44   سخت افزار روبوتيك 2/1/1/92/52-8 51 39 90 200000
رديف نام رشته نام دوره كد استاندارد ساعت شهريه
تومان
نظري عملي جمع
45   مباني روبوتيك 1/1/1/92/53-8 58 78 136 175000
46   ميكروكنترلرها در روبوتيك 3/1/1/92/52-8 50 72 122 220000
47   كارور پيشرفته اينترنت 1/4/1/97/42-3 15 85 100 140000
48   كارور شبكه اينترنت 4/1/97/42-3 14 46 60 100000
49   برنامه نويسي DELPHI – vb 3/3/1/80/84-0 106 354 460 450000
50   كاربر بانك اطلاعاتي SQL Server access 2/3/1/80/84-0 69 111 180 210000
51   كارور CORELDRAW 74/2513 18 52 70 100000
52   مهارت عمومي برنامه‌نويسي 4/3/1/80/84-0 51 274 325 370000
53   برنامه‌نويسي VB.NETدرجه1 3/1/89/84-0 32 146 178 250000
54   رايانه‌كار MS-WORD 5/1/57/84-0 20 50 70 100000
55   كارور FLASHMX 3/1/46/61-1 32 64 96 145000
56   كارور FRONT PAGE 3/1/43/66-1 45 145 190 200000
57   برنامه نويس SQL SERVER 2/1/54/84-0 60 280 340 50000
58   VISUAL FOXPRO 2/1/77/84-0 60 80 120 120000
58   برنامه‌نويس VISUAL – C 2/1/78/84-0 64 120 184 300000
59   برنامه‌نويسي زبان JAVA 2/1/76/84-0 36 72 108 200000
60   توسعه دهنده WEBبا PHP 2/1/81/24-0 32 224 256 350000